Du skal logge ind for at skrive en note

Andersen, John E.: Sprogets takt og tone, i Auditorium X, Amanda, 1991

Andersen, Kirsten og Jan Foght Mikkelsen: Dokumentaren i undervisningen, L&R Uddannelse, 2009

Brandt, Per Aage og Jørgen Dines Johansen: Om tekstanalyse, i Analyser af dansk kortprosa 1, Borgen, 1971

Brandt-Pedersen, Finn: Tekstlæsning, Gyldendal, 1967

Busk-Jensen, Lise: Romantikkens forfatterinder, bind 1, Gyldendal, 2009

Carston, Robyn: Thoughts and Utterances, Blackwell, 2002

Christensen, Tanya Karoli (m.fl.) red.: NyS 34-35, Sprogvidenskabelige forskningstraditioner, Multivers, 2006

Collin, Finn: Forskningsprocessen, www.emu.dk/gym/fag/al/nyheder/forskerspirer.pdf

Cramer, Jens (m.fl.) red.: 699 varme termer, Aarhus Universitetsforlag, 1996

Culler, Jonathan: Literary Theory. A Very Short Introduction, OUP, 2000

Drotner, Kirsten (m.fl.): Medier og kultur. En grundbog i medieanalyse og medieteori, Borgen/Medier, 1996

Eco, Umberto: Efterskrift til Rosens navn, Forum, 1984

Faye, Jan: Athenes kammer. En filosofisk indføring i videnskabernes enhed, kap. 6, Metoder, Samfundslitteratur, 2006

Fibiger, Johannes (m.fl.) red.: Litteraturens tilgange, Academica, 2. udgave, 2008

Hansen, Erik og Lars Heltoft: Grammatik over det Danske Sprog I-III, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Syddansk Universitetsforlag, 2011

Harder, Peter: Videnskabsteori, foredrag, Frederiksberg Gymnasium, 3.3.2007; jf. forskerspirer.ku.dk/dokumenter/oplaeg/harder_videnskabsteori.pdf/

Henriksen, Carol (red.): Can you reach the salt?, Roskilde Universitetsforlag, 2001

Henriksen, Carol: Modeller for kommunikation og public relations, Roskilde Universitetsforlag, 2001

Jacobson, Roman: Linguistics and Poetics, i Carol Henriksen: Can you reach the salt?

Jensen, Johan Fjord: Den ny kritik, Berlingske leksikonbibliotek, 1962

Jørgensen, Charlotte og Mette Onsberg: Praktisk argumentation, Teknisk forlag, 1987

Kolstrup, Søren (m.fl.), red.: Medie- og kommunikationsleksikon, Samfundslitteratur, 2. udgave 2010

Michelsen, Knud (m.fl.) red.: Filosofisk leksikon, Gyldendal, 2008

Morrison, Blake: The Movement, OUP, 1980

Scheuer, Jann: Sproghandlinger – brug af sprog i dansk, Dansklærerforeningens forlag, 2009

Schultz, Ida: Bag nyhederne – værdier, idealer og praksis, 2006

Sørensen, Jan: Stilistisk analyse, Systime, 2010

Sørensen, Kjeld Mazanti: Ideologier og diskurser, Columbus, 2010

Togeby, Ole: Praxt. Pragmatisk tekstteori 1-2, Aarhus Universitetsforlag, 1993

Troelsen, Bjarne: Videnskab og virkelighed, L&R Uddannelse, 2008

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761638434. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018