Du skal logge ind for at skrive en note

Videooversigt for iBogen Metoder i dansk

 1. Vi fortolker hele tiden
  Det drejer sig om fortolkning: Vi kan ikke undgå at fortolke, vi kan ikke ikke fortolke!
 2. Den hermeneutiske cirkel
  Den hermeneutiske cirkel er ikke en bestemt metode, en bestemt strategi man bare kan vælge eller lade være. Den hermeneutiske cirkel er et vilkår når vi fortolker.
 3. Grænser for fortolkning
  Er der grænser for fortolkning, eller er der frit spil? Hvordan kan vi afgøre om en fortolkning er rigtig? Og kan forskellige tolkninger af samme materiale være rigtige på samme tid?
 4. Forfatterens intentioner
  Alle har intentioner af en eller anden art når de kommunikerer, også forfattere der skriver fiktion – men kan vi bruge forfatterens intentioner som facit for vores fortolkning?
 5. Genre
  Vi kommunikerer altid i genrer. Uanset hvordan vi kommunikerer, vil der altid være forventninger hos modtageren til den måde, vi præsenterer vores budskab på.
 6. Interne og eksterne tilgange
  Vi kan analysere litteratur på mange måder. Overordnet kan man have fokus på teksten selv, eller man kan inddrage en lang række forhold uden for teksten, fx forfatteren, anden litteratur, samfundsforhold og meget andet. Det vigtige er at være bevidst om hvad man gør og hvorfor.
 7. Forfatter og værk
  En tekst har en forfatter – men er viden om denne forfatters liv vigtig når vi læser litteratur? Giver den nogle nyttige indfaldsvinkler eller leder den os tværtimod på afveje fordi den tager vores opmærksomhed bort fra den tekst vi læser?
 8. Postkolonial læsning
  I dansk litteratur er der en meget lang og fin tradition for rejseskildringer. Derfor er det også interessant at undersøge hvilket blik vi faktisk har på fremmede kulturer når vi møder dem. Har vi fx set dem ud fra nogle vestlige tænkemåder som er undertrykkende og måske racistiske? Sådan spørger en postkolonial læsning af litteratur.
 9. To forskellige tilgange til sprog
  Sprog er på én gang system og brug. Vi kan derfor studere sprog under en formel synsvinkel, med fokus på sprogets struktur, og vi kan studere sprog under en funktionel synsvinkel, med fokus på sproget som handling og brug.
 10. Kommunikationsmodellen
  En model kan give overblik, vise struktur og bruges som et redskab til at tænke med. Laswells formel/model er et godt udgangspunkt for at arbejde analytisk med kommunikationens elementer.
 11. Sprogfunktioner
  Sprog er ikke bar en simpel overførsel af informationer fra en afsender til en modtager. Sproget har mange funktioner. Den russiske sprogforsker Roman Jacobsen lavede en model over 6 forskellige sprogfunktioner.
 12. Argumentation og retorik
  Vi bruger sprog til at påvirke andre, til at overbevise folk om et eller andet. Men skal vi analysere kommunikation med henblik på argumentation og retorik, er det ikke nok at sige, at 'her bruges der logos, patos og etos'.
 13. Norm
  Ligesom der er regler for en fodboldkamp, er der også masser af skrevne og uskrevne regler, når vi har med sprog og kommunikation at gøre. Og det kan være fatalt ikke at kende disse normer.
 14. Goffman og face
  Ifølge socialpsykologen Erwin Goffman skabes vores personlighed og identitet i et socialt og sprogligt samspil med andre mennesker. Og i dette samspil er det vigtigt ikke 'at tabe ansigt'.
Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761638434. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018