Denne iBog handler om metoder i faget dansk i gymnasiet. Ønsket er at give et overblik over faget og en bevidsthed om det analytiske arbejde der udføres i danskfaget. Midlet er en indføring i begreber der karakteriserer det der kaldes de humanistiske fag, og en systematisk oversigt over centrale metoder og tilgange inden for de tre sider af danskfaget, litteratur, sprog og medier.

Der er løbende eksempler og citater, og der er arbejdsopgaver tilknyttet alle hovedafsnit. iBogen beskæftiger sig ikke med de metoder, der anvendes i de produktive sider af faget (mundtlig og skriftlig fremstilling).

ISBN: 9788761638434. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018