Det er tanken at denne iBog kan både bruges både i det daglige arbejde i faget og når dansk indgår i fler– og tværfaglige sammenhænge som AT og srp. AT og srp har bl.a. fokus på det metodiske, og denne bog vil gerne give redskaber til at opfylde de krav der er på dette felt, når faget dansk – og de tilgrænsende sprogfag – inddrages .

ISBN: 9788761638434. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018